Regualmin

1.Przy koniach nie wolno krzyczeć, biegać oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie;

2.Bez zezwolenia instruktora zabrania się wchodzenia do stajni, na padoki i na pastwiska;

3.Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora;

4.Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnię w czasie trwania zajęć;

5.Każdego z uczestników zajęć obowiązuje zachowanie porządku i odkładanie na miejsce używanego sprzętu;

6.Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie obowiązuje kask;

7.Wszystkie jazdy odbywają się pod opieką instruktora;

8.Podczas wszystkich zajęć obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora;

9.Na terenie ośrodka zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

10.Przy stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkiego ognia;

Przebywając przy koniach i jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym z natury i do końca nieprzewidywalnym.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierowac do instruktora.
Telefony alarmowe:
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Z tel. kom. 112